Serc
Momenteel ben je hier:Serc/Drenthe

Drenthe

Drenthe is een provincie van Nederland, gelegen in het noordoosten van het land. Grofweg gezien grenst het in het noorden aan de provincie Groningen, in het oosten aan de Duitse deelstaat Nedersaksen, in het zuiden aan de provincie Overijssel en in het westen aan de provincie Friesland. De hoofdstad is Assen; de gemeente met de meeste inwoners is Emmen.

Wonen en leven in Drenthe

Wie kent het niet, dat vakantiegevoel. Openslaande deuren, weidse blikken over het landschap en genieten van de rust en de ruimte. Drenthe kent nagenoeg geen files, biedt veel woon- en leefgenot en uitstekende culturele voorzieningen. Op het gebied van sociale voorzieningen laat Drenthe niets te wensen over. De mensen zijn recht door zee, boordevol leven en vitaliteit. Hier ontmoet je nog `naoberschap' en gemoedelijkheid.
 
Dit is maar één van de kwaliteiten van Drenthe. De diversiteit van het wonen is al net zo onuitputtelijk als de gevarieerde landschappen die Drenthe biedt. Wonen in een boerderij buiten, in een rustig dorp, een historisch pand aan een gracht midden in het centrum van de stad of in een bruisende ruim opgezette nieuwbouwwijk met architectonische staaltjes bouwkunst.
 
Een ander bijkomend voordeel is dat de huizen in Drenthe betaalbaar zijn, de bereikbaarheid optimaal en kinderen kunnen opgroeien in een veilige leef- en woonomgeving.

Waarom het bewaren van de Drentse geschiedenis belangrijk is

De ene gemeentelijke herindeling na de andere laat ons op termijn al die namen vergeten die toch hebben bijgedragen aan onze geschiedenis.

We willen dan ook een oproep plaatsen aan mensen met gevoel voor historie en cultuur om een bijdrage te leveren aan deze website waar we van iedere plaats, ieder gehucht (ook al waren het maar 3 boerderijen en 6 huizen) de geschiedenis willen optekenen zodat deze niet verloren gaat.

Nu zijn er nog mensen met ouder fotomateriaal dat nu nog ingescand kan worden. Nu zijn er nog mensen met verhalen over hoe het was.

En als we nu de geschiedenis niet vastleggen zal over 30 jaar niemand meer weten waar Anloo lag, wat er in Oosthalen gebeurde of waardoor Grolloo bekend werd (inderdaad, het album Groeten uit Grolloo van Cuby and the Blizzards).

We zoeken dus mensen die op vrijwillige basis mee willen werken aan het tot stand komen van een stukje geschiedenis dat voor altijd bewaard blijft. Om hier aan mee te werken hoeft u geen extreme computervaardigheden te hebben en  als het u wat lijkt reageer dan via het onderstaande antwoordformulier. Ook scholen uit de regio mogen reageren als ze bijvoorbeeld een project klassikaal of met de hele school willen aanpakken. Is dat niet de leukste geschiedenisles die er is?

Drenthe door de eeuwen heen

Hunebedden

Nederland is een vlak land. Er zijn hier geen bergen of rotsen. En toch vind je in Drenthe binnen een straal van 30 km de restanten van 53 prehistorische grafkelders, bestaande uit soms meer dan 20 ton wegende rotsblokken. Hunebedden noemen we ze. Maar wat zijn nou eigenlijk hunebedden, hoe kwamen die enorme keien hier en hoe oud zijn ze, waarvoor dienden ze, door wie werden ze gebouwd en hoe?. Wat voor mysterie schuilt er achter deze megalieten uit de oudheid..?

Hunebedden zijn de restanten van stenen grafkelders waarin het boerenvolk dat het noorden van ons land circa 5400 jaar geleden bewoonde, zijn doden bijzette. Vrij algemeen wordt aangenomen dat het massagraven waren, waarin veel generaties een laatste rustplaats kregen. Daarnaast nemen veel archeologen aan dat hunebedden een ceremoniele, rituele, godsdienstige en/of territoriale functie hebben gehad.
De bouwers waren geen Hunen of Hunnen, maar worden het Trechterbekervolk genoemd naar de vorm van het meest voorkomende type aardewerk dat in de hunebedden werd aangetroffen. Hunebedden behoren tot de oudste overblijfselen van menselijke bewoning in ons land.

Hunebedden zijn gemaakt van zware keien. Zwerfkeien worden ze genoemd en de zwaarste wegen meer dan 40 ton. Ze zitten in de bodem in heel Noord-Nederland, maar de meeste in Drenthe. Omdat er in Nederland nooit bergen met rotsen zijn geweest, was het lange tijd een raadsel hoe die enorme keien hier terecht zijn gekomen. Tegenwoordig weten we dat. Zo'n 150.000 jaar geleden beleefde de aarde een bijzonder strenge ijstijd. Enorme gletchers kwamen uit het noordoosten op ons land af en strekten zich geleidelijk tot aan midden-Nederland uit. Ze sleepten een dikke laag van leem en keien met zich mee. Toen het warmer werd en het ijs smolt bleef deze laag op de nederlandse bodem achter. Geologen konden de herkomst van de hunebedstenen vrij nauwkeurig nagaan. Ze komen uit Zuid-Zweden en Finland. De grootste zwerfkei in Nederland ligt in het plaatsje Rottum, even ten ZW van Heerenveen en weegt ruim 44 ton.

De middeleeuwen

De Prehistorie heeft in Drenthe tot ver in de Middeleeuwen geduurd. Schriftelijke bronnen van voor de dertiende eeuw zijn zeer schaars.
Drenthe lag op de grens van het gebied van de Saksen en de Friezen. Onbekend is wanneer het tot het rijk van Karel de Grote is gaan behoren. Na de nederlaag van de Saksen tegen Karel de Grote (804) zal Drenthe zeker deel van het rijk geworden zijn. In de periode tot 1046 wordt Drenthe een aantal malen als graafschap in bronnen genoemd, waarbij de graaf veelal een buitenstaander is.
 
In 1024 wordt de bisschop van Utrecht voor het eerst begunstigd met het graafschap Drenthe. Die schenking werd pas in 1046 effectief toen keizer Hendrik III bisschop Bernold het graafschap overdroeg. Tot de tijd van keizer Karel V zou de bisschop van Utrecht landsheer van Drenthe blijven.
De geschiedenis van Drenthe in de periode 1150-1400 wordt gedomineerd door de strijd tussen de kastelein (later ook aangeduid als burggraaf) van Coevorden en de bisschop. Hoogtepunt in deze strijd is de slag bij Ane in 1227.
Drenthe blijft lang een naar binnen gekeerd gewest. Aan het einde van de Middeleeuwen raakt het wel betrokken bij de grotere geschiedenis. In het begin van de zestiende eeuw verliest de bisschop zijn macht en wordt Drenthe na een intermezzo onder Karel van Gelre in 1536 deel van het Nederlandse Rijk van keizer Karel V.